Yosuke Kubozuka

Giri/Haji (2019)
8

Giri/Haji (2019)

Un detective de Tokio (Takehiro Hira) recorre Londres para encontrar a su hermano desaparecido, a quien se acusa de asesinato y de mantener ...
Giri/Haji (2019)
7.7

Giri/Haji (2019)

Un detective de Tokio (Takehiro Hira) recorre Londres para encontrar a su hermano desaparecido, a quien se acusa de asesinato y de mantener ...